واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی

شرکت پیشرو پلیمر طبرستان سازماني است يادگيرنده، پيشگام در عرصه مديريت منابع انساني، حافظ كرامت انساني و پايبند به ارزشهاي سازماني، برخوردار از كاركنان حرفه‌اي باانگيزه، كارآفرين، خلاق، مسلط به دانش و مهارت بهره‌برداري از منابع، چالشگر و رقابت‌كننده در عرصه كسب و كارهاي جهاني كه متناسب با اقتضائات بازار و فرهنگ سازمانهاي يادگيرنده انتخاب شده و بطور مستمر پرورش مي‌يابند.

مأموريت سازمان در توسعه مديريت

سعی ما بر این است تا با تعامل سازنده با واحدهای مختلف درون و برون سازمانی و طراحی ساختار سازمانی متناسب با ماموریت سازمان، از طریق جذب منابع انسانی شایسته و متعهد، آموزش و توسعه و استقرار نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد و ایجاد انگیزه های مادی و معنوی در حفظ و نگهداری منابع انسانی مستعد و با اخلاق همواره کوشا باشیم و محیط کار با نشاط همراه با فرصتهای رشد و تعالی در مسیر شغلی برای آنان فراهم نماییم.

چشم انداز و اهداف منابع انسانی شرکت پیشرو پلیمر طبرستان

از اهداف و چشم انداز شرکت پیشرو پلیمر طبرستان دستیابی به منابع انسانی توانمند، متخصص، با انگیزه و بهره ور براساس نظام جذب شایسته سالاری و مبتنی بر ارزش های شرکت بر مبنای رویکردهای مدل تعا لی منابع انسانی و توجه به موارد مشروحه ذیل می باشد:

 • مهارت و تخصص
 • گسترش ظرفیت های ذهنی و کرامت انسانی با مشارکت کارکنان
 • توسعه فرهنگ کیفیت و کار تیمی در کلیه فعالیتهای سازمانی
 • افزایش مشارکت کارکنان در فعالیتهای اجتماعی و کسب دانش و اشتیاق لازم در بهبود کیفیت زندگی کارکنان
 • شناسایی استعدادها ، جذب و گزینش افراد شایسته و تلاش برای آموزش،یادگیری، پرورش و شکوفایی کارکنان و نگهداری نیروهای خلاق، با انگیزه، وفادار، تلاشگر و دانش محور

ارزشهای منابع انسانی شرکت پیشرو پلیمر طبرستان

 • صداقت
 • مسئولیت پذیری
 • پاسخگویی مناسب و سریع به مشتریان و همکاران
 • احترام متقابل، نظم، صداقت و عدالت
 • کار تیمی
 • مشتری مداری
 • انجام کار درست
 • عدالت
 • تمرکز بر اهداف طرح ریزی شده و پروژه های بهبود
 • کار هوشمندانه همراه با خلاقیت

اهداف استراتژيك منابع انسانی شرکت پیشرو پلیمر طبرستان

استراتژی های منابع انسانی پس از بررسی با توجه به نیازها، انتظارات و علاقمندی های پرسنل شرکت پیشرو پلیمر طبرستان تدوین شده است:
جذب به موقع نیروی انسانی کارآمد و مناسب
افزایش بهره وری نیروی انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما