واحد مالی

واحد مالی

واحد مالی

کلیه امور مربوط به حسابداری اعم از سرفصل های مختلف مالی در این واحد تحت سرپرستی مدیران و سرپرستان مجرب و با استفاده از کادری کارآزموده مشغول به فعالیت خود می باشد و سعی دارد با ارائه آمار و اسناد جامع و صحیح گامی موثر در جهت رشد و تعالی این مجموعه بردارد.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما