بازدید معاونت ساخت شرکت ساپکو و هیئت همراه از گروه صنعتی پیشرو1393/04/03

بازدید معاونت ساخت شرکت ساپکو و هیئت همراه از گروه صنعتی پیشرو1393/04/03

بازدید معاونت ساخت شرکت ساپکو و هیئت همراه از گروه صنعتی پیشرو1393/04/03

بازدید معاونت ساخت شرکت ساپکو و هیئت همراه از گروه صنعتی پیشرو

مهندس صالحی معاونت محترم ساخت شرکت ساپکو و هیئت همراه طی بازدید از واحد های مختلف گروه صنعتی پیشرو از جمله تولید، مونتاژ ، رنگ، انبار، طراحی و قالبسازی ضمن ابراز خرسندی ، بر افزایش هر چه بیشتر همکاری های فی مابین تاکید نمودند

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما