استایل وبلاگ 1

قدر دانی از کارگران نمونه واحد های صنعتی بابل در روز جهانی کارگر 1394/02/09

قدر دانی از کارگران نمونه واحد های صنعتی بابل در روز جهانی کارگر 1394/02/09

طی این مراسم که با حضور نمایندگان محترم مجلس شهرستان بابل آقایان نیاز آذری و حجت الاسلام ناصری و فرماندار شهرستان بابل و جمعی از مسئولین سازمان ها برگزار شد،
تماس با ما