واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت پیشرو پلیمر طبرستان، با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، دو اصل مهم و کلی “کیفیت” و “مشتری مداری “را سرلوحه کار خود قرار داده و بدان اعتقاد دارد و برای دستیابی به این اهداف, پیوسته بر فرآیند تأمین مواد و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصول و تأمین رضایت مشتری نظارت و کنترل دارد. این واحد تلاش مینماید تا با بهرهگیری از کارشناسان و متخصصین مجرب و کارآزموده خود در زمینه کیفیت و بهکارگیری تجهیزات آزمون پیشرفته، فرآیند تولید خود را بهطور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از صحت و سلامت و کیفیت مناسب محصولات خود اطمینان حاصل نماید. در همین راستا و با در نظر گرفتن نیازمندیهای کیفی مشتری، این واحد کنترل های خود را در سه بخش متمرکز کرده است:

1- كنترل ورودي:

كليه اقلام در ابتداي ورود به كارخانه، نمونه برداري شده و طبق استانداردهاي مرتبط مورد تست و آزمايش قرار ميگيرند و در صورت تائيد جهت مصرف به خطوط توليد ارسال ميگردند. پروسه كنترل ورودي قطعات توسط قسمت آزمايشگاه صورت ميگيرد كه مجهز به دستگاههاي تست و كنترل دقيق و پيشرفته ميباشد كه بطور مستمر در آزمايشگاههاي معتبر كاليبره ميگردند.

2- كنترل حين فرآيند:

در اين مرحله قطعات نسبت به تغييرات و فرآيندي كه روي آنها صورت ميگيرد از نظر تستهاي ظاهري، ابعادي و عملكردي بر اساس روشهای کنترل آماری (SPC,…) نمونه برداري و كنترل ميشوند.

3- كنترل محصول نهايي:

در اين مرحله از محصول نهايي نمونه گیری شده و طبق استانداردهاي مرتبط از همه لحاظ اعم از كنترل ظاهري(شرايط بسته بندي)، كنترل ابعادي(طبق

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما