واحد تحقيق و توسعه

واحد تحقيق و توسعه

واحد تحقيق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشرو پلیمر طبرستان فعالیت خود را با هدف كمك به تعالی تصميم گيري هاي کلان سازمان، ارائه خدمت رسانی بهتر این مجموعه به مشتریان از طريق انجام فعاليتهاي پژوهشي، گردآوري اطلاعات براي پشتيباني از تصميم گيريهاي مديران، ارزيابي سيستماتيك فعاليتها و چاره انديشي علمي در مورد مسائل فعلی و آتي مرتبط با توسعه كمي و كيفي انجام می دهد. خدمات این دپارتمان به دیگر دپارتمان های مجموعه برای بهبود فعالیت های می باشد.
اين واحد مسئوليت انجام كليه فعاليت هاي مربوط به هماهنگ كردن كار تحقيقات كاربردي و انتقال تكنولو‍ژي در مورد توليد محصولات جديد و نيز بهينه سازي محصولات فعلي سازمان را از طريق برنامه ريزي؛ ايجاد هماهنگي و نظارت مستقيم بر فعاليت هاي تحقيق بر عهده دارد.

از جمله وظايف اين واحد ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
• جستجو و ارائه متدولوژي هاي جديد در خصوص انجام پروژه‌هاي فعلي، تحقيق در خصوص يك موضوع تخصصي در مورد پروژه هاي فعلي و ارائه استانداردهاي جديد و …
• انجام تحقيقات كاربردي در زمينه تكنولوژي هاي نوين مرتبط با فعاليت هاي شركت و بسترسازي مناسب به منظور پياده سازي آنها.
• همكاري با تيم پروژه در جهت دستيابي به اهداف سازمان.
• نظارت بر فعاليت و ساخت آزمايشي محصولات.

اهداف بخش R&D
اهداف بخش تحقيق و توسعه شرکت پیشرو پلیمر طبرستان به شرح ذیل می باشد:
• ارتقاء سطح دانش و فرهنگ از طريق ابتكار و نوآوري
• پشتيباني علمي از پروژه هاي جاري از طريق يافتن تئوري ها و مدل هاي روز در كلاس جهاني
• يافتن كاربردهاي بالقوه براي دستاوردها و آگاهي هاي جديد
• افزايش بهره وري فعاليت هاي انساني
• افزايش خوداتكائي در كنار تسهيل و تسريع در انجام امور
• افزايش توان رقابتي
• ارائه خدمات با كيفيت بالاتر
• ارائه محصولات و خدمات جديد
• نوآوري متناسب با نياز روز مشتريان

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما