واحد آزمايشگاه

واحد آزمايشگاه

واحد آزمايشگاه

شرکت پيشرو پليمر طبرستان با استقرار واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی، با بهره گیری از نيروي انساني متخصص و بکارگیری تجهیزات و ابزارهای آزمایشگاهی، در تمامی مراحل تولید، آزمون های کیفی و بازرسی را مطابق با استاندارد های موجود، بر روی مواد اولیه و محصولات تولیدی خود انجام می دهد.

آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت پيشرو پليمر طبرستان شامل آزمایشگاه های شیمی، پليمر، مكانيك، كاليبراسيون و … میباشد و عهده دار وظایف زیر است:

• بررسی و کنترل کیفیت و ترخیص مواد اولیه
• بررسی و کنترل کیفیت و صحه گذاری محصولات تولیدی
• بررسی و کنترل کیفیت محصولات نیمه ساخته
• کنترل شرایط فرآيند تولید براساس استانداردهای تعريف شده و انجام آزمون های حين فرآيند خطوط تولید
• انجام كاليبراسيون هاي داخلي شركت توسط ابزارهاي كاليبره كننده
• همكاري با شركت هاي مرتبط در رابطه با انجام آزمون و صدور ريپورت (به دليل داشتن تاييديه متد از ساپكو)
آزمون های کنترل کیفی محصولات :
• کنترل کیفیت ظاهری
• آزمون هاي عملكردي
• آزمون سالت اسپري (مقاومت در برابر خوردگي)
• آزمون غوطه وري در آب
• آزمون مقاومت به ضربه عادي و برودتي
• آزمون مقاومت در برابر اشتعال
• آون حرارتي(تست سيپون و آزمون حرارتي)
• كوره الكتريكي(تست درصد الياف)
• آزمون شرايط جوي
• تست MFI
• آزمون رنگ سنجي با اسپكتروفتومتر(LAB)
• تست مالش
• آزمون لكه گذاري
• دستگاه كابين نور
• آزمون نيروسنجي

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما