واحد سیستم ها و فناوری اطلاعات

واحد سیستم ها و فناوری اطلاعات

واحد سیستم ها و فناوری اطلاعات

واحد سیستم ها و فناوری اطلاعات در شرکت پیشرو پلیمر طبرستان  از دو واحد سیستم ها و روش ها و واحد فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

الف) واحد سیستم ها و روشها

واحد سیستم ها و روش های شرکت پیشرو پلیمر طبرستان وظیفه پیشبرد فعالیت های تدوین و بهبود روش ها و به روز رسانی کلیه مستندات جاری شرکت را بر عهده دارد. کارشناسان این واحد به منظور برنامه ریزی و تعیین اولویت های کاری هر یک از واحد های شرکت به برگزاری جلسات و ایجاد تیم هایی متشکل از کارشناسان منتخب آن واحد مربوطه پرداخته و پس از جمع آوری نظرات آنان به تدوین روش ها و دستورالعمل های مورد نیاز آن واحد می پردازند. به منظور بهبود هر چه بیشتر کیفیت فرآیند های کاری در شرکت پیشرو پلیمر طبرستان، مجموعه ای از فعالیت ها در دستور کار این واحد قرار دارد که به شرح ذیل می باشند:

 • شناخت فرایندها و روش های انجام کار موجود، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی، ترسیم نمودارهای فرآیندهای انجام کار، مستندسازی، اصلاح و استانداردسازی آنها در سازمان.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل نمودار جریان کار به منظور جلوگیری از تداخل و تکرارانجام کار و حذف مراحل زائد امورات سازمانی.
 • تعریف و پیاده سازی پروژه های بهبود و مدل های بازسازی سازمان از قبیل مدل سامان دهی محیط کار (5S) و …
 • بازنگری و طراحی ساختار سازمانی (چارت سازمانی و شرح وظایف).
 • تهیه و ارائه گزارش های اطلاعات مدیریت شامل گزارش های آماری و تحلیلی عملکرد، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها و چشم انداز آینده.
 • نظارت بر حسن اجرای فرآیندها، روشهای ابلاغی و فرمهای مورد استفاده.
 • استقرار مناسب­ترین سیستم ها، روشها و شیوه های انجام کار در سازمان.
 •  بررسی الزامات مورد نظر مشتریان و اطمینان ازبرآورده شدن آنها.
 • ارزیابی عملکرد کلیه واحدها  از طریق جمع آوری اطلاعات وتهیه گزارشات آماری از طریق رصد شاخصهای آماری مرتبط.
 •  ارائه پیشنهادات برای تغییر وارتقای مستمر وچگونگی اجرای آنها.
 • استفاده از ابزارهای کیفی  برای اطمینان از حرکت مدیران وکارکنان در جهت ارتقا وبهبود مستمر سازمان.
 • اطمینان ازکفایت وبهره وری سازمان در مقایسه با رقبا.
 •  مدیریت بر اجرا واثر بخشی برنامه هاي بهبود مرتبط با اهداف، خط مشي و سياستهاي سازمان.
 • مشارکت با سایر اعضای تیم در تهیه برنامه استراتژیک  وبیانیه های ارزشی سازمان.

ب) واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات شرکت پیشرو پلیمر طبرستان  با هدف ارائه خدمات و سرويس هاي رايانه اي به پرسنل این شرکت و انجام كليه امور مرتبط با رايانه، شبکه و… و همچنين ارتقاء دانش رايانه در زمينه هاي مختلف راه اندازي شده است:

 • مدیریت، پشتیبانی، نگهداری و ارتقاء سخت افزار های موجود
 • مدیریت، پشتیبانی، نگهداری و ارتقاءنرم افزار های موجود
 • دیریت، پشتیبانی، نگهداری و ارتقاء شبکه های موجود
 • مدیریت، پشتیبانی، نگهداری و ارتقاء وب سایت
 • مدیریت، پشتیبانی، نگهداری و ارتقاء اتوماسیون اداری
 • مدیریت، پشتیبانی، نگهداری و ارتقاء ایمیل داخلی
 • تامین امنیت داده ها و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات
 • مدیریت ، پشتیبانی، نگهداری و ارتقاء پرینتر ها، دستگاه های فکس و کپی موجود
 • نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما