معرفی واحد ها

واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی

شرکت پیشرو پلیمر طبرستان سازماني است يادگيرنده، پيشگام در عرصه مديريت منابع انساني، حافظ كرامت انساني و پايبند به ارزشهاي سازماني، برخوردار از كاركنان حرفه‌اي باانگيزه، كارآفرين، خلاق، مسلط به دانش
تماس با ما